Inilah Salah Satu Sebab Ulama Dihormati Penguasa


IMAM QADHI FAHRUDDIN AL ARSABANDI adalah ulama besar Marwa, sedangkan penguasa kala itu amat mengormati beliau dengan penghormatan yang amat tinggi.
Mengenai hal itu, Imam Fakhruddin menyatakan,”Sesungguhnya aku memperoleh posisi demikian disebabkan aku melayani guruku. Sebelumnya aku melayani guruku Qadhi Imam Abu Zaid Ad Dabusi. Aku menyiapkan makanan beliau sedangkan aku tidak makan sedikitpun darinya”. (Ta’lim Al Muta’allim, 49-49)

0 Response to "Inilah Salah Satu Sebab Ulama Dihormati Penguasa"

Post a Comment